Przewodnią działalnością EurOpeA Sp. z o.o. już od 10 lat jest odzyskiwanie należności. Spółka działa na terenie całej Polski. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Jedynym kosztem jest prowizja za skuteczne wykonanie zlecenia. Ustalamy ją indywidualnie z Klientem. Jej wysokość waha się od 10 do 40 % i uzależniona jest od stopnia trudności przekazanej sprawy. EurOpeA Sp.z o.o. oferuje kompleksowe działania na wszystkich etapach procesu odzyskiwania należności: poszukiwanie majątku, negocjacje z dłużnikiem, windykacja terenowa, prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego (pełnomocnik procesowy), kontrola i nadzór nad czynnościami komorniczymi (czynności terenowe z udziałem wierzyciela), postępowanie upadłościowe i likwidacyjne.

 

Zakres postępowania, w zależności od potrzeby i oczekiwań Klienta, składa się z czterech etapów:

Postępowanie przedsądowe

W negocjacjach z Dłużnikiem preferujemy osobisty kontakt, a nasi windykatorzy podczas windykacji terenowej docierają do każdego Dłużnika w każdym zakątku kraju.

Postępowanie sądowe

w trybie nakazowym lub upominawczym w którym:

EurOpeA kompletujemy dokumenty niezbędne do prowadzenie postępowania w tym aktualne dokumenty rejestrowe dłużnika,

EurOpeA sporządzamy bezpłatnie pozew,

EurOpeA uzupełniamy ewentualne braki formalne na wezwanie sądu,

EurOpeA po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego występujemy do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

EurOpeA kancelaria nasza pokrywa koszty zastępstwa prawnego (wynagrodzenie adwokata), wierzyciel pokrywa koszty wpisu sądowego

Postępowanie przedegzekucyjne

trwające maksymalnie 4 tygodnie, w którym:

EurOpeA wzywamy dłużników do zapłaty z jednoczesnym wskazaniem (wyliczeniem) ewentualnych kosztów postępowania egzekucyjnego,

EurOpeA prowadzimy negocjacje starając się odzyskać należność bez konieczności kierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne

EurOpeA sporządzamy wniosek egzekucyjny ze wskazaniem źródeł zaspokojenia wierzyciela,

EurOpeA utrzymujemy stały kontakt z komornikiem, uczestniczymy osobiście w czynnościach egzekucyjnych w terenie, przekazując informacje o postępach w sprawie wierzycielowi,

EurOpeA prowadzimy korespondencję z kancelarią komorniczą prowadzącą postępowanie,

EurOpeA kancelaria nasza pokrywa koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (wynagrodzenie adwokata), wierzyciel pokrywa koszty zaliczek komorniczych.

 

Nasza Firma zajmuje się kompleksowo procesami oddłużenia przedsiębiorców. Przeprowadzamy postępowania układowe pozasądowe i sądowe, również postępowania upadłościowe obejmujące likwidację majątku.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.