CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU - 071 799 99 73

Firma nasza proponuje prowadzenie obsługi w następujących obszarach:

prawo gospodarcze / cywilne / administracyjne

prawo karne (w tym karne skarbowe)

EurOpeA zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa i nadzór postępowań karnych; środki obrony w tym postępowaniu

monitoring płatności

EurOpeA nadzór nad terminową realizacją płatności oraz pieczęć prewencyjna

windykacja należności

EurOpeA negocjacje, postępowanie sądowe i egzekucyjne

prawo pracy

EurOpeA doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia i jego warunków w przedsiębiorstwie

prawo procesowe

EurOpeA zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, itp. oraz obrona w sprawach karnych; reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami i instytucjami państwowymi w tym ZUS i US

wywiad gospodarczy

EurOpeA ocena wiarygodności finansowej kontrahentów

fundusze unijne

EurOpeA przygotowywanie wniosku, pomoc w rozliczaniu dotacji

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego i gospodarczego, zapewniając w zależności od potrzeb - kooperację ze specjalistami z dziedzin pokrewnych (notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni etc.).