Warsztaty rozwoju osobistego dają możliwość pracy w grupie i doświadczanie specyfiki procesu grupowego, pracy nad budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie. Dają możliwość doświadczania i nazywania emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz określanie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych. 

Warsztaty służą poszerzeniu własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia, przyczyniają się do wzrostu zaufania do ludzi, zwiększają akcepta­cję własnej osoby oraz poprawiają ekspresyjność i elastyczność zachowania.

Szkolenia:

1. Komunikacja

2. Asertywność

3. Stres i radzenie sobie ze stresem.