Zapraszamy na szkolenia dla pracowników administracji. Proponujemy szkolenia dla urzędników z zamówień publicznych, szkolenia z rozliczania projektów unijnych, szkolenia z pomocy publicznej, szkolenia dla administracji udzielanie zamówień publicznych, szkolenia kodeks postępowania administracyjnego, szkolenie z obsługi klienta w urzędzie i inne.