Nasze Centrum oferuje Państwu sporządzenie profesjonalnego biznesplanu, studium wykonalności czy analizy finansowej na potrzeby kredytu, dotacji, dla inwestora, a także dla potrzeb wewnętrznych firmy np. w celu zbadania opłacalności inwestycji.

Oferta nasza skierowana jest do firm z różnych branż poczynając od usług, produkcji a kończąc na działalności rolniczej. Naszą ofertę kierujemy również do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą i pozyskać środki na ten cel.

Wykonane przez nas projekty cechuje wysoka jakość, przejrzystość, zgodność ze standardami wymaganymi przez banki oraz odpowiednie opracowanie graficzne.