CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU - 071 799 99 73

Firma nasza proponuje prowadzenie obsługi w następujących obszarach:

prawo gospodarcze / cywilne / administracyjne

prawo karne (w tym karne skarbowe)

EurOpeA zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa i nadzór postępowań karnych; środki obrony w tym postępowaniu

monitoring płatności

EurOpeA nadzór nad terminową realizacją płatności oraz pieczęć prewencyjna

windykacja należności

EurOpeA negocjacje, postępowanie sądowe i egzekucyjne

prawo pracy

EurOpeA doradztwo w zakresie optymalizacji zatrudnienia i jego warunków w przedsiębiorstwie

prawo procesowe

EurOpeA zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, itp. oraz obrona w sprawach karnych; reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami i instytucjami państwowymi w tym ZUS i US

wywiad gospodarczy

EurOpeA ocena wiarygodności finansowej kontrahentów

fundusze unijne

EurOpeA przygotowywanie wniosku, pomoc w rozliczaniu dotacji

 

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego i gospodarczego, zapewniając w zależności od potrzeb - kooperację ze specjalistami z dziedzin pokrewnych (notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni etc.).

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Opis zdarzenia:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - 71 799 99 73
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.