EurOpeA
EurOpeA

Windykacja

Zakres postępowania, w zależności od potrzeby i oczekiwań Klienta, składa się z czterech etapów:

 

Postępowanie przedsądowe

polubowne trwające maksymalnie 10 tygodni (decyduje klient),
w którym prowadzimy:

 • czynności sprawdzające
 • czynności negocjacyjne

 

W odróżnieniu od oferty konkurencji w negocjacjach z Dłużnikiem preferujemy osobisty kontakt, a nasi windykatorzy podczas windykacji terenowej docierają do każdego Dłużnika w każdym zakątku kraju.

 

Postępowanie sądowe

w trybie nakazowym lub upominawczym w którym:

 • kompletujemy dokumenty niezbędne do prowadzenie postępowania w tym aktualne dokumenty rejestrowe dłużnika,
 • sporządzamy bezpłatnie pozew,
 • uzupełniamy ewentualne braki formalne na wezwanie sądu,
 • po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego występujemy do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
 • kancelaria nasza pokrywa koszty zastępstwa prawnego (wynagrodzenie adwokata), wierzyciel pokrywa koszty wpisu sądowego

 

Postępowanie przedegzekucyjne

trwające maksymalnie 4 tygodnie, w którym:

 • wzywamy dłużników do zapłaty z jednoczesnym wskazaniem (wyliczeniem) ewentualnych kosztów postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzimy negocjacje starając się odzyskać należność bez konieczności kierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.

 

Postępowanie egzekucyjne

 • sporządzamy wniosek egzekucyjny ze wskazaniem źródeł zaspokojenia wierzyciela,
 • utrzymujemy stały kontakt z komornikiem, uczestniczymy osobiście w czynnościach egzekucyjnych w terenie, przekazując informacje o postępach w sprawie wierzycielowi,
 • prowadzimy korespondencję z kancelarią komorniczą prowadzącą postępowanie,
 • kancelaria nasza pokrywa koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (wynagrodzenie adwokata), wierzyciel pokrywa koszty zaliczek komorniczych.

 

Nasza Firma zajmuje się kompleksowo procesami oddłużenia przedsiębiorców. Przeprowadzamy postępowania układowe pozasądowe i sądowe, również postępowania upadłościowe obejmujące likwidację majątku.

 

EurOpeA  powrót

 

EurOpeA
EurOpeAEurOpeAweb_info