Centrum Wspierania Biznesu Europea informuje, iż rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” – nr POWR.01.02.01-02-007/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy” to projekt partnerski, którego liderem jest Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, partnerami: Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. oraz Sudecka Izba Przemysłowo- Handlowa w Świdnicy. Termin realizacji projektu: do 31 czerwca 2023 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu: 5 075 648,04 zł Projekt współfinansowany z budżetu państwa.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie 100 z nich: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstw, a także wsparcia pomostowego, w okresie od 01.12.2021 do 31.06.2023.

Kto może otrzymać dotację?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • w wieku 18-29 lat
  • osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC
  • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

Szczególnie zapraszamy do projektu:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z miast średnich i miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Bielawa,Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica,Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych,Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec i Złotoryja

Gdzie i kiedy należy się zgłosić?

  • rekrutacja do projektu będzie prowadzona w II turach: od stycznia 2022 r.
  • dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, które mieści się przy ul. Dmowskiego17F/7 we Wrocławiu

Więcej informacji: www.pierwszafirma.com.pl

 

ulotka