W przypadku dochodzenia roszczeń z OC sprawcy w ramach usługi zapewniamy Państwu:
EurOpeAanalizę wstępną każdej zgłoszonej do nas sprawy, w przypadku sprawców ubezpieczonych za granicą – ustalenie towarzystwa odpowiadającego za ubezpieczonego;
EurOpeA pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody;
EurOpeA zgłoszenie szkody/wezwanie do zapłaty do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zlecenia;
EurOpeA pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń (specjalne stawki cenowe wynegocjowane dla naszych Klientów od rzeczoznawców posiadających status biegłych sądowych),
EurOpeA pisemna opinia w preferencyjnej cenie nt. wysokości szkody przez rzeczoznawców samochodowych wpisanych na listy biegłych sądowych przed wytoczeniem powództwa,
EurOpeA pełną obsługę prawną, w tym obsługę przez pełnomocnika procesowego (wyspecjalizowani radcy prawni);
EurOpeA ostateczne negocjacje na etapie przedsądowym prowadzone w oparciu o pisemną opinię rzeczoznawcy,
EurOpeA prowadzenie sprawy na etapie sądowym (pełnomocnik procesowy).

Zadaj pytanie / Zgłoś wypadek

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Opis zdarzenia:

Wysyłając niniejsze zapytanie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883