W przypadku dochodzenia roszczeń z OC sprawcy w ramach usługi zapewniamy Państwu:
EurOpeAanalizę wstępną każdej zgłoszonej do nas sprawy, w przypadku sprawców ubezpieczonych za granicą – ustalenie towarzystwa odpowiadającego za ubezpieczonego;
EurOpeA pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody;
EurOpeA zgłoszenie szkody/wezwanie do zapłaty do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zlecenia;
EurOpeA pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń (specjalne stawki cenowe wynegocjowane dla naszych Klientów od rzeczoznawców posiadających status biegłych sądowych),
EurOpeA pisemna opinia w preferencyjnej cenie nt. wysokości szkody przez rzeczoznawców samochodowych wpisanych na listy biegłych sądowych przed wytoczeniem powództwa,
EurOpeA pełną obsługę prawną, w tym obsługę przez pełnomocnika procesowego (wyspecjalizowani radcy prawni);
EurOpeA ostateczne negocjacje na etapie przedsądowym prowadzone w oparciu o pisemną opinię rzeczoznawcy,
EurOpeA prowadzenie sprawy na etapie sądowym (pełnomocnik procesowy).

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Opis zdarzenia:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - 71 799 99 73
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.