Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania ofiarom wypadków.

Poszkodowanemu przysługuje:

EurOpeA zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała

EurOpeA zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego

EurOpeA zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo

EurOpeA wyrównanie utraconego dochodu

EurOpeA zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie

EurOpeA zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania

EurOpeA zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich

EurOpeA w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów

EurOpeA w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

Jeśli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba, możesz starać się o:

EurOpeA jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice

EurOpeA zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych

EurOpeA zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

Analiza wstępna Twojego przypadku jest całkowicie bezpłatna. Zapraszamy z dokumentami do naszego Biura.

Zadaj pytanie / Zgłoś wypadek

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Opis zdarzenia:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - 71 799 99 73
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.