Projekt pt. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”,

nr RPDS.08.03.00-02-0027/17

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

37.640,00 zł !!!

Szczegóły na www.mamfirme.wroclaw.pl