"Możliwe do zastosowania produkty finansowe, zasady ich tworzenia, rozliczania i wdrażania z uwzględnieniem obowiązującej strategii inwestycyjnej RPO WD 2014-2020"

 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie otwarte dla pracowników administracji

Promocyjna cena: 1.400,00 zł netto za osobę!!!

 

 

Główny cel: omówienie doświadczeń z wykorzystania obecnie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej w kontekście planowanych do wprowadzenia instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020.

Oferta i program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Instytucja szkoleniowa nr wpisu RIS 2.02/00155/2011