logo fundusze eur pl 800

 

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie 02.04.2018 r. do 31.12.2019 r.realizuje Projekt nrPOWR.02.07.00000061/17 pt. „Pewne jutro poprzez aktywność zawodowo-edukacyjną - projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska", który jestrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie: od 02.04.2018 roku do 31.12.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze i na stronie internetowej www.europea.pl.

Biuro Projektu: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 17f/7

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Regulamin - aktualizacja 02.01.2019 r.

Deklaracja - aktualizacja 02.01.2019 r.