logaUE

 

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie 01.09.2017 do 30.04.2019 r.realizuje Projekt nr POWR.02.07.00000035/16 pt. „Aktywni Romowie Dolnego Śląska", który jestrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.09.2017 roku do 30.04.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze i na stronie internetowej: www.europea.pl, , www.cwp.wroclaw.pl

Biuro Projektu: ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław

Wartość projektu: 995 900,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 966 077,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Regulamin

Harmonogram wsparcia - Listopad 2017

Harmonogram wsparcia - Styczeń 2018

Harmonogram wsparcia - Luty 2018

Harmonogram wsparcia - Marzec 2018

Harmonogram wsparcia - Kwiecień 2018

Harmonogram wsparcia - Maj 2018

Harmonogram wsparcia - Czerwiec 2018

Harmonogram wsparcia - Lipiec 2018

Harmonogram wsparcia - Sierpień 2018

Harmonogram wsparcia - Pażdziernik 2018

Harmonogram wsparcia - Listopad 2018