logo 01 800

 

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie 01.09.2017 do 30.04.2019 r.realizuje Projekt nr POWR.02.07.00000035/16 pt. „Aktywni Romowie Dolnego Śląska", który jestrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.09.2017 roku do 30.04.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze i na stronie internetowej: www.europea.pl.

Biuro Projektu: Wrocław, ul. Legnicka 55c/2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Regulamin