EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o.o. realizujące w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, projekt pt. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

W związku z rozpoczęciem działań projektowych, zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu funkcji asystenta ds. pracy wyłącznie w jednej z miejscowości: Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Przemków, Głogów. Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Zalącznik nr 3

EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o.o. realizujące w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, projekt pt. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 podaje do wiadomości informację o roztrzygnięciu zapytania ofertowego nr 0022/01/10/2016 z dnia 31.10.2016.
Poniżej dokument do pobrania.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o.o. (Partner) realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (Lider) projekt WND-RPDS.08.02.00-IP.02-02-0133/16 pn. „Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy poprzez nabycie właściwych kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia; wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim.

W związku z rozpoczęciem działań projektowych, zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest realizacja usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie „ECDL Base” dla Odbiorców/Uczestników Projektu WND-RPDS.08.02.00-IP.02-02-0133/16 pn. „Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy poprzez nabycie właściwych kwalifikacji”.

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 28.11.2016 r.

 

EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o.o. (Partner) realizujące w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (Lider) projekt WND-RPDS.08.02.00-IP.02-02-0133/16 pn. „Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy poprzez nabycie właściwych kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia; wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim podaje do wiadomości informację o roztrzygnięciu zapytania ofertowego nr Z/01/8.2/0133/2016/EUROPEA z dnia 28.11.2016 r.
Poniżej dokument do pobrania.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1 z dnia 28.11.2016 r.

EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. (Partner) od dnia 01.01.2017 r. rozpoczyna realizację w partnerstwie z Natural House Sp. z o.o. (Lider) projektu nr WND-POWR.01.02.01-02-0206/16 pn. „Jestem aktywny i dbam o swoją zawodową przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim.

W związku z planowanym na 01.01.2017 r. rozpoczęciem działań projektowych, zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest realizacja usług:

1. przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;

2. usługi trenerskiej w zakresie szkolenia „ECDL Base”.

 Poniżej zapytania ofertowe wraz z załącznikami do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr P/0206/01/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr P/0206/02/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.

 

 

EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. (Partner) od dnia 01.01.2017 r. realizujące w partnerstwie z Natural House Sp. z o.o. (Lider) projekt nr WND-POWR.01.02.01-02-0206/16 pn. „Jestem aktywny i dbam o swoją zawodową przyszłość” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim, podaje do wiadomości informację o roztrzygnięciu zapytania ofertowego nr P/0206/01/12/2016 z dnia 12.12.2016 r. oraz P/0206/02/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.
Poniżej dokument do pobrania.

Rozstrzygnięcia zapytań ofertowych z dnia 12.12.2016 r.

 

EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. (Partner) od dnia 01.01.2017 r. rozpoczyna realizację w partnerstwie z RED-DOT Sp. z o.o. (Lider) oraz Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”(Partner) projektu nr WND-POWR.01.02.01-02-0209/16 pn. „Podniesienie kompetencji młodych Dolnoślązaków krokiem ku lepszym perspektywom zawodowym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim.

W związku z planowanym na 01.01.2017 r. rozpoczęciem działań projektowych, zapraszamy do składania ofert, których przedmiotem jest realizacja usług:

1. przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;

2. usługi trenerskiej w zakresie szkolenia „ECDL Base”.

Poniżej zapytania ofertowe wraz z załącznikami do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr P/0209/01/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr P/0209/02/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.

 

 EurOpeA Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. (Partner) od dnia 01.01.2017 r. realizujące w partnerstwie z RED-DOT Sp. z o.o. (Lider) oraz Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”(Partner) projekt nr WND-POWR.01.02.01-02-0209/16 pn. „Podniesienie kompetencji młodych Dolnoślązaków krokiem ku lepszym perspektywom zawodowym” realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim, podaje do wiadomości informację o roztrzygnięciu zapytania ofertowego nr P/0209/01/12/2016 z dnia 12.12.2016 r. oraz P/0209/02/12/2016 z dnia 12.12.2016 r.
Poniżej dokument do pobrania.

Rozstrzygnięcia zapytań ofertowych z dnia 12.12.2016 r.