logo 01 800

 

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie 01.10.2016 do 30.04.2018 r. realizuje Projekt nr WNDPOWR.02.07.00000022/16 pt. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.10.2016 roku do 30.04.2018 roku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze i na stronie internetowej www.europea.pl.

Biuro Projektu: Wrocław, ul. Legnicka 55c/2.

Dofinansowanie projektu z UE: 787 704,24 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Deklaracja Uczestnictwa

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

 

Ulotka informacyjna o projekcie

 

Harmonogram wsparcia sierpień - wrzesień 2017

Harmonogram wsparcia wrzesień - październik 2017

Harmonogram wsparcia wrzesień - październik 2017 AKTUALIZACJA

Harmonogram wsparcia październik 2017

Harmonogram wsparcia październik 2017 AKTUALIZACJA

Harmonogram wsparcia listopad 2017

Harmonogram wsparcia listopad 2017 AKTUALIZACJA