logo 01 800

 

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie 01.10.2016 do 30.04.2018 r. realizuje Projekt nr WNDPOWR.02.07.00000022/16 pt. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację- projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.10.2016 roku do 30.04.2018 roku. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze i na stronie internetowej www.europea.pl.

Biuro Projektu: Wrocław, ul. Legnicka 55c/2.

Uwaga! od 12 lutego 2018 nowe biuro projektu: ul. Dmowskiego 17f/7 50-203 Wrocław

Dofinansowanie projektu z UE: 787 704,24 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Deklaracja Uczestnictwa

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

 

Ulotka informacyjna o projekcie

 

Harmonogram wsparcia sierpień - wrzesień 2017

Harmonogram wsparcia wrzesień - październik 2017

Harmonogram wsparcia wrzesień - październik 2017 AKTUALIZACJA

Harmonogram wsparcia październik 2017

Harmonogram wsparcia październik 2017 AKTUALIZACJA

Harmonogram wsparcia listopad 2017

Harmonogram wsparcia listopad 2017 AKTUALIZACJA

Harmonogram wsparcia grudzień 2017

Harmonogram wsparcia grudzień 2017 AKTUALIZACJA

Harmonogram wsparcia styczeń 2018

Harmonogram wspracia luty 2018

Harmonogram wsparcia luty 2018 AKTUALIZACJA

Harmonogram wspracia marzec-kwiecień 2018