Projekt pt. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”,

nr RPDS.08.03.00-02-0027/17

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

37.640,00 zł !!!

Szczegóły na www.mamfirme.wroclaw.pl

Zadaj pytanie / Zgłoś wypadek

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Opis zdarzenia:

Wysyłając niniejsze zapytanie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883